Amazon FBA IOR

Doğru vergileri ve tarifeleri öngörülebilir teslimat süreleriyle birleştiren teslimatlar ve IOR teklifleri alın.

Amazon FBA Lojistik Merkezlerinde Sorumlu İthalatçı

Amazon Lojistik (FBA) ürünlerinizi Amazon’un tüm dünyaya dağılmış olan lojistik merkezlerinden birinde depolamanızı mümkün kılar. Amazon bu ürünler için teslim alma, paketleme, sevkiyat ve müşteriye tedarik işlemlerini yerine getirir. FBA kullanmanız daha fazla müşteriye erişmenize ve yeni ülkelere açılmanıza olanak sağlar.

Amazon’un FBA hizmeti birçok işi yerine getirir; ancak Amazon ürünlerinizi yeni, uluslararası alış noktalarına ithal ederken gereken Sorumlu İthalatçı görevleri ile uyumluluk gibi risk yoğun süreçlerde yardımcı olmaz.

Daha da önemlisi, Amazon, sevkiyat değeri ve ölçüsü ne olursa olsun herhangi bir ülkeye ithal edilen FBA envanteri için bir Sorumlu İthalatçı olarak hareket etmeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Bu yüzden, mallarını yurt dışında bir Amazon dağıtım merkezine göndermek isteyenler bir Sorumlu İthalatçı atamak durumundadır

Bilgili ve profesyonel bir Sorumlu İthalatçı’ya sahip olmak tüm dış ticaret işlemlerinde önemlidir. İthalat belgelerinizde Sorumlu İthalatçı alanlarının boş bırakılması veya herhangi bir ithalat uygunluk kuralına uyum sağlanamaması sevkiyatın yapılamamasına neden olur – mallarınıza el konulabilir, gönderildiği adrese iade edilebilir veya masrafları size ait olmak üzere imha edilebilir.

Sorumlu İthalatçı Hizmeti

Bir Sorumlu İthalatçı olmak, yalnızca varış ülkesinde bir ticari şirkete veya yabancı vergi kaydına sahip olmak demek değildir. Ayrıca her sevkiyat için çok özel bir şekilde tamamlanması gereken bir dizi sorumluluğun üstlenilmesini de kapsamaktadır. Bu sorumlulukları yerine getirilebilmesi için Sorumlu İthalatçı’nın önemli ölçüde deneyime ve kavrayış yeteneğine sahip olması gerekir.  Sorumlu İthalatçı her sevkiyatın yerel kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmasını, tüm beyannamelerin doldurulmasını ve ilgili ücretler, ithalat vergi ve harçları için ödeme yapılmasını sağlar.

Yerel kanun ve yönetmelikler uyarınca, yapılan her işlem için Sorumlu İthalatçı denetlenebilmektedir. Gümrük görevlilerinin bir Sorumlu İthalatçı’yı ithalatın tamamlanmasından sonraki 7 yıllık süre zarfında denetleyebilmesi nedeniyle, bu denetim riski uzun vadeli düşünülmesi gereken bir sorumluluktur.

Zee tarafından sunulan Sorumlu İthalatçı hizmeti Amazon e-ticaret mağazalarını yukarıda sözü edilen ithalat risklerinden kurtarmaktadır.

Ancak Zee yalnızca Sorumlu İthalatçınız olarak hareket etmemektedir. Zee ayrıca aşağıdaki işlemleri de yerine getirerek ithalatı daha kolay hale getirir:

1.Her türlü ithalat izin veya ruhsatları için başvuru yapmak,

2.Yasaklanmış veya ithalatı kısıtlanmış ürünler ithal etmemenizi sağlamak,

3.Ticari faturanızı (CI) ve hava konşimentonuzu (AWB) hazırlamak,

4.Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kodlarını sağlamak,

5.Vergi ve harç faturalarınızı doğru şekilde hesaplamak ve gümrük işlemlerini ve müşavirliğini yapmak.

Uluslararası sevkiyatı herkes için erişilebilir kılıyoruz. Zee ile irtibata geçerek, kesin vergi ve harç hesaplamaları ile tahmini teslimat süreleri gibi veriler dahil, sevkiyat ve Sorumlu İthalatçılık konusunda birleşik bir teklif alabilirsiniz. 

 

Get In Touch